நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) 50 ஆவது சிறப்பு உரையாடல்

சிறப்பு இணையவழி உரையாடல்-50 20.03.2021 சனிக்கிழமை
மாலை 7.30 -8.30 (இலங்கை நேரம்)


தலைப்பு:கற்பித்தலில் காட்சிநுட்பத்தின் வினைத்திறன்
உரையாளர்:திரு.க.சிவசுதன் உளநல மருத்துத்துவர்
,ஆதார வைத்தியசாலை பருத்தித்துறை
ஒருங்கிணைப்பு: திரு சி. சரவணபவானந்தன்,செயலாளர், தமிழறிதம்.
மின்னஞ்சல் – thamizharitham@gmail.com
வட்ஸ்அப் +94 766427729
முகநூல் https://facebook.com/

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!