நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 60

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 60


நாள்- 29. 05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
(இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:
தமிழ் தொழில் முயற்சியாண்மையின்
முக்கியத்துவம்

உரையாளர்:
அமிழ்தினி நக்கீரன், இயக்குனர்,
ஏஸ் ஐடி கொன்சல்டன்சி,
AZE IT CONSULTANCY (PVT) LTD

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
வட்ஸ்அப்: +94 766427729
முகநூல் https://facebook.com/

நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!