நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 61

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 61
நாள்- 05. 06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
(இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:
இளையோருக்கான பாதுகாப்பான இணையப் பாவனை விழிப்புணர்வு

உரையாளர்:
திரு.குகதாசன் நந்தகுமார்,
இணைப்பாளர்,
இணையப் பாவனை திறன்பேசிக் குழு,
தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்

சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

குறிப்பு:  கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் தமது பெயரைக் குறிப்பிட்டு
மேலேயுள்ள,மின்னஞ்சலுக்கு அல்லது “வட்ஸ்அப் குறும் செய்தி மூலம் இணைப்பைச் சொடுக்கி இணையலாம்.

திரு சி. சரவணபவானந்தன்,

செயலாளர்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!