நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் -64

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 64

நாள்- 26.06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30  – 8.30 மணி  (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: “ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்”

உரையாளர்:
திரு.அருளானந்தம் அருள்சஞ்ஜூத்,
விரிவுரையாளர்,
கட்புலமும் தொழில்நுட்பமும் கலைகள் (சு.வி.அ.க), நிறுவகம்,
கிழக்கிலங்கைப் பல்கலைக் கழகம்,
மட்டக்களப்பு.

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்.

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729

சூம் விபரம்:
  நுழைவு எண் : 81891038941 கடவுச் சொல்: 2020

குறிப்பு:  கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் தமது பெயரைக் குறிப்பிட்டு
மேலேயுள்ள,மின்னஞ்சலுக்கு அல்லது “வட்ஸ்அப் குறும் செய்தி மூலம் இணைப்பைச்
சொடுக்கி இணைய இணைப்பைப் பெறலாம்.

திரு சி. சரவணபவானந்தன், செயலாளர்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!