நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 66

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 66

நாள்- 10.07.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி  (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: மொசில்லா பொதுக்குரல் திட்டம் – ஒரு நோக்கு

உரையாளர்: திரு.கி. முத்துராமலிங்கம்,
பயிற்றுநர், பயிலகம், சென்னை
தமிழ்நாடு, இந்திய ஒன்றியம்
       நன்றியுரை :
திரு.காசி ஜீவலிங்கம்,
உப செயலாளர்,தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்  செயலாளர், தமிழறிதம். வட்ஸ்அப்எண்:+94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
இணைப்பு:https://meet.jit.si/Thamizharitham

meet.jit.si (https://meet.jit.si/Thamizharitham)
Jitsi Meet
Join a WebRTC video conference powered by the Jitsi Videobridge

குறிப்பு:  கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் தமது பெயரைக் குறிப்பிட்டு
மேலேயுள்ள,மின்னஞ்சலுக்கு அல்லது “வட்ஸ்அப் குறும் செய்தி மூலம் இணைப்பைச்
சொடுக்கி இணைய இணைப்பைப் பெறலாம்.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!