நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் -69

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -69


31.07.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி  (இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:-
தமிழ் விசைப்பலகை வடிவங்கள் : ஓர் ஒப்பீடு உரையாளர் :-  திரு.மு.மயூரன் ,
தமிழ்க்கணிமையாளர், வளவாளர்,தமிழறிதம் நன்றியுரை : திரு.காசி.ஜீவலிங்கம்,
நிரலாளர், உப செயலாளர்,தமிழறிதம் ஒருங்கிணைப்பு: திரு சி.
சரவணபவானந்தன்,         சூம்:நுழைவு எண் : 81891038941 கடவுச் சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729 மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!