நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 51

நாள் – 27.03.2021 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)
தலைப்பு: க.பொ.த. உயர்தர தொழில்நுட்பப் பாடப்பிரிவும் பல்கலைக்கழக வாய்ப்புகளும்
உரையாளர் : திரு.தங்கவடிவேல் செந்தூரன்,( பிரதி அதிபர்),யா/ புத்தூர் ஸ்ரீசோமாஸ்கந்த கல்லூரி, புத்தூர்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்.

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

வட்ஸ்அப்: +94 766427729

முகநூல் https://facebook.com/ சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் : 81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!