நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -78

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் -78
2021-10-02 (சனி) பிற்பகல் 7. 30 – 8.30 (இலங்கை)

தலைப்பு: செம்மொழித் தமிழ் தரவகம்: உருவாக்கமும் பயன்பாடும்உரையாளர்: 

முனைவர். இரா.அகிலன்,

நிரலாளர், செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

ஒருங்கிணைப்பு:  சி. சரவணபவானந்தன்,

செயலாளர், தமிழறிதம்

வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

சூம் இணைப்பு:

நுழைவு எண் :  81891038941       

கடவுச் சொல்:  2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!