நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -79

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண்-79

2021-10-09 (சனி) பிற்பகல் 7.30 – 8.30 (இலங்கை)

தலைப்பு:

இணையத்தில், கட்டற்ற அனுபவம் – டெலிகிராம் ஓர் அறிமுகம்

[செய்தியிடலில் புதிய சகாப்தம் நோக்கி!]

உரையாளர்: 

ந. குகதாசன்,

நுட்பியலாளர், தலைவர், தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு: சி. சரவணபவானந்தன்,,

செயலாளர், தமிழறிதம்

வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

சூம் இணைப்பு:

நுழைவு எண் :  81891038941       

கடவுச் சொல்:  2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!