நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் எண்-: 81

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண்-: 81

2021-10-23 (சனி) பிற்பகல் 7:30 – 8:30 (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:                                                                                                                                                                                                                                                                                  தமிழ் மின்னகராதிகளை மேம்படுத்துவோம்!

உரையாளர்: 

முனைவர் தமிழ்ப்பரிதி மாரி,

உதவிப் பேராசிரியர், இதழியல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பியல் துறை,  பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேல
ஒருங்கிணைப்பு: 

சி. சரவணபவானந்தன்,

செயலாளர், தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு: சி. சரவணபவானந்தன்,,

செயலாளர், தமிழறிதம்

வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

சூம் இணைப்பு:

நுழைவு எண் :  81891038941       

கடவுச் சொல்:  2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!