நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 82

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 82

2021-10-30 (சனி) பிற்பகல் 7:30 – 8:30 (இலங்கை நேரம்)

பாமினி பிறந்த கதை : தமிழில் தொடக்ககால எழுத்துரு முயற்சிகள்
[பாமினி எழுத்துருவை உருவாக்கியவருடனான உரையாடல்]

உரையாளர்:
பத்மநாதன் சசிதரன்,
எழுத்துரு வடிவமைப்பாளர், வரைகலை கலைஞர், தமிழ் கணிமை முன்னோடி தலைப்பு:
உரையாளர்:

ஒருங்கிணைப்பு:
சி. சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்
ஒருங்கிணைப்பு: சி. சரவணபவானந்தன்,,
செயலாளர், தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
சூம் இணைப்பு:
நுழைவு எண் : 81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!