நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 86

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 86

2021-11-27 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

இணையவழி வங்கிப் பயன்பாட்டில் அவதானிக்கப்பட வேண்டியவை

உரையாளர்:
கு.சிவஞானசுந்தரம்,
பிரதான முகாமையாளர்,இலங்கை வங்கி,அதிமேற்தரக்கிளை,யாழ்ப்பாணம்.

ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்

Zoom | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!