நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 90

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 90
2021-12-25 (சனி) மாலை 7.30-8.30(இலங்கை நேரம்)


தலைப்பு:
தமிழினி–எப்படி உருமாறி இளையோரை வந்தடையும்
உரையாளர்:  
கலாநிதி.ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீநிவாசன்,
பி.எச்.டி.(Ph.D) (ஆங்கிலம்), டெசோல்(TESOL)(UK)ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020

வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729       

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com 

சூம் விபரம்

நுழைவு எண் :  81891038941        

கடவுச் சொல்:  2020 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!