நிகழ்வுகள்-Eventsமுனைவர் துரை.மணிகண்டன்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் -91

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -91 2022-01-01 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)


தலைப்பு:
தமிழில் இணையவழி கல்வியின் வரலாறு
உரையாளர்:  
பேராசிரியர் துரை. மணிகண்டன்,
இணையத்தமிழ் ஆய்வாளர். தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
      நிகழ்ச்சி நிரல்
7.30-7.31-ஆரம்பம்
7.32-8.05- உரைஆரம்பம்
8.05 -8.27-வினாக்கள், கருத்துக்கள்                                                                                                                                                                                    8.27-8.29 நன்றியுரை :
காசி.ஜீவலிங்கம்,
உப செயலாளர், தமிழறிதம்
8.29-8.30 நிறைவுரை:
சி.சரவணபவானந்தன்,        
செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729       

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com 

சூம் விபரம்

நுழைவு எண் :  81891038941        

கடவுச் சொல்:  2020 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!