நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்  இணையவழி உரையாடல் – 92

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்  (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 92

தலைப்பு: தொன்மையினைப்  பேண, இணையத்தில் வழிகள்

காலம்: 2022-01-08 சனி பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

உரையாளர்:  
கவிஞர் சுரேஜமீ,
தமிழ் ஆர்வலர், மஸ்கட்,  ஓமான்
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729       

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com 

சூம் விபரம்

நுழைவு எண் :  81891038941        

கடவுச் சொல்:  2020 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!