நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 93 (ஒத்திவைக்கபட் டு நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்வு)

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 93 (ஒத்திவைக்கபட் டு நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்வு)
2022-01-20 (வியாழன்) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)   

                                                                                                                                                          தலைப்பு:                                                                                                                                                                                                                                 எம்மை ஆளும் நுட்பியல் அவத்தை
உரையாளர்:  
கலாநிதி.ஜனனி தேவானந்த்,
சிரேட்ட விரிவுரையாளர் முகாமைத்துவ தகவல் தொழில்நுட்பம்,                                                                                                  யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

சூம் | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!