நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 98

100 ஆவது  உரையாடலை நோக்கி …     

 
தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -98


2022-02-19 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்)
தலைப்பு: தகவல் தொழிநுட்பத்தின் பின்னால் இயங்கும் வணிகமும் அதன் அரசியலும்
உரையாளர்: மு.மயூரன்,தமிழ்க் கணிமையாளர், உறுப்பினர், தமிழறிதம்
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!