நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் சிறப்பு உரையாடல்

2022-05-28 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு:  எமக்கான உணவுக்காக ஒன்றிணைந்து  பயிரிடுவோம்

உப தலைப்பு: உணவு உற்பத்தி, அறுவடையின் பின்னரான தொழினுட்பங்கள், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றம், மாற்றுச் சக்தி வளங்கள்
உரையாளர்:  
ஜேன் அருள்மொழி யோசேப்,
உதவி விவசாயப்பணிப்பாளர்  பண்ணை ஒலிபரப்பு சேவை
ஒருங்கிணைப்பு: 

சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்

சூம் நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!