நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
சிறப்பு உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
சிறப்பு உரையாடல்
காலம்:
2022-06-04(சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)
தலைப்பு: சிறு தானியங்களின் மூலம் தொழில் வாய்ப்புகள்


உப தலைப்பு:
உணவு உற்பத்தி, அறுவடையின் பின்னரான தொழினுட்பங்கள், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றம், மாற்றுச் சக்தி வளங்கள்
உரையாளர்:  
சத்தியநாராயணன் ராமன்
முதன்மை இயக்கு அலுவலர் ,
மில்லட் மார்ட் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்,
சென்னை தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!