நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்-இணைய வழி உரையாடல் 56

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 56

நாள்-01.05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: இணையக் குற்றங்களும் நெறிமுறைகளும்

உரையாளர்:
முனைவர். சொ.திருமால் அழகன் ,
உதவிப் பேராசிரியர், மேலாண்மை துறை,
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
திருச்சிராப்பள்ளி ,தமிழ்நாடு

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர் ,தமிழறிதம்
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
வட்ஸ்அப்: +94 766427729
முகநூல் https://facebook.com/

சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!