நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 57

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் : 57

நாள்-08.05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:இணையத் தமிழ்த் திரட்டிகள்

உரையாளர்:
திரு.நீச்சல்காரன்  (சே.இராஜாராமன்)
தமிழ் மென்பொருளாளர்
ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்
சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
வட்ஸ்அப்: +94 766427729

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!