நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -58

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 58

நாள்-15.05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: இணையத்தில் இளைஞர் எதிர்கொள்ளும் உள நெருக்கடிகள்.

உரையாளர்: திருமதி.மதிவதனி பத்மநாதன் வாணமதி , உடல் உள  நலப் பராமரிப்பாளர்
Zurich Oberglatt  அரசுப் பள்ளி ,சுவிற்ஸ்ர்சலாந்து
                       ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்
சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!