நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -59

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் எண் : 59
நாள்- 22. 05.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
(இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:
கல்வியிலும் கணினியிலும் சாதனை படைக்கும் வாழ்வகத்தின் மாணவி..

உரையாளர்:
செல்வி .ஜெயராசன் லோகேஸ்வரி,
உயர்தர மாணவி, வாழ்வகம், யாழ்ப்பாணம்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்
சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!