நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் -73

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் -73

நாள் : 28.08.2021 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு : இணையத் தேடல்

உரையாளர் : திருமதி.வனிதா கதிர்காமநாதன்,
சேவைக்கால ஆலோசகர், த.தொ.நுட்பம், யாழ்ப்பாணக் கல்வி வலயம் ஒருங்கிணைப்பு:  திரு சி. சரவணபவானந்தன்,

செயலாளர், தமிழறிதம்.
சூம் விபரம்:-

நுழைவு எண் : 81891038941

கடவுச் சொல்: 2020

வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!