நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்  இணைய வழி உரையாடல் – 71

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 71

நாள்- 14.08.2021சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:- சங்கத் தமிழ் தேடு குறுஞ்செயலி உருவாக்கம்

உரையாளர் :- திரு.கந்தையா செயபாலசிங்கம்.
தமிழ் ஆர்வலர்,
விஞ்ஞானமாணி, பேராதனை.
முதுமாணி, நோர்வே. கணினித் தொழில்நுட்பவியல் வல்லுநர், ஒட்டவா, கனடா.

நன்றியுரை : திரு.க.விக்கினேஸ்வரானந்தன்,
பொருளாளர், தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு: திரு சி. சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்.
சூம் விபரம்:-நுழைவு எண் : 81891038941
கடவுச் சொல்: 2020 வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729 மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!