நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்  இணைய வழி உரையாடல் – 77

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 77
நாள்- 25.09.2021 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி (இலங்கை நேரம்)


தலைப்பு :-  சேர்லோ இணையக்கல்வி குழுமம் ஏன்? எங்கே? எப்படி?
உரையாளர்கள்:
செல்வி மெனுயா  ஜெயலவதாஸ் ஆசிரியை,
திரு ஜீ. எஸ். சிவகுமார் கணிப்பொறியியலாளர்
உரைக்கான கருப்பொருள்:
“எல்லாவற்றையும் கேள்வி கேளுங்கள்”

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன், செயலாளர், தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
சூம் இணைப்பு:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்:  2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!