நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு & தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைந்து நடத்தும் நிகழ்வின் எண்-96

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு -தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இலங்கை இணைந்து நடத்தும்
நிகழ்வின் எண் -96
காலம்:15-05-2022 மாலை 7.00 மணி (தமிழ்நாட்டு நேரம்)


தலைப்பு – தமிழக அரசு பரிசுபெற்ற நூல் – பாராட்டு மற்றும் வாழ்த்துரை நிகழ்வு. நூலாசிரியர்கள் முனைவர் கோ. பழனிராஜன், முனைவர் லெ. ராஜேஸ் , திரு. மு. முகமது யூனூஸ், முனைவர் இரா. அகிலன் போன்றோர்களால் எழுதிய கைபேசிக் கலைச்சொல் அகராதி என்ற நூலிற்கு முனைவர் கா. உமாராஜ் மற்றும் முனைவர் இரா. குணசீலன் வாழ்த்துரை வழங்க இருக்கிறார்கள்.

இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள
இந்த சூம் செயலியில் உள்ளே வாருங்கள்
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81251518830?pwd=eGRtVW1CWTlKcGlqQ0JiOFRudGl2UT09

Meeting ID: 812 5151 8830
Passcode: 2222
சூம் செயலியில் உள்ளீடு செய்து கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றுப் பயனடையலாம்
இணையத்தால் இணைவோம்….. இணையத்தமிழ்மொழியை வளர்ப்போம்…..

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!