நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு – 93 ஆவது உரை

24-.04-2022 மாலை 7.00 இந்திய

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு – தமிழ் அறிதநுட்பவியல் உலகாயம் இலங்கை இணைந்து நடத்தும் இந்தவார நிகழ்வின் 93 ஆவது உரையாக 24-.04-2022 மாலை 7.00மணிக்குத் மதுரை டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி தமிழ் உயராய்வுத்துறைப் உதவிப்பேராசிரியர் ஆ. சோபியா அவர்கள் “H5P தொழில்நுட்பம் அறிமுகம்” என்ற தலைப்பில் உரை வழங்க உள்ளார்.
இந்த உரையில் HTML5 உள்ளடக்கம் மற்றும் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவது, பகிர்வது, மீண்டும் பயன்படுத்துவது எவ்வாறு என விரிவாகத் தமிழில் வழங்க உள்ளார்.

இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள
இந்த சூம் செயலியில் உள்ளே வாருங்கள்
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81251518830?pwd=eGRtVW1CWTlKcGlqQ0JiOFRudGl2UT09

Meeting ID: 812 5151 8830
Passcode: 2222
சூம் செயலியில் உள்ளீடு செய்து கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றுப் பயனடையலாம்
இணையத்தால் இணைவோம்….. இணையத்தமிழ்மொழியை வளர்ப்போம்…..

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!