நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவேந்தலை

தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவேந்தலை முன்னிட்டு, தாயக மற்றும் புலம்பெயர் சட்டவியலாளர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள் கலந்து கொள்ளும் இணையவழி நிகழ்வு.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!