நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் சமூக மைய பொதுக்கூட்டம் TCC

தமிழ் சமூக மைய பொதுக்கூட்டம்  பங்குனி 16, சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு ஸ்காபரோ சிவிக் சென்டரில் நடாத்தப்படுகின்றது

சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கு வணக்கம்,

தமிழ் சமூக மையம் பற்றிய திட்டப் புதுப்பிப்பை உங்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்! புதிய திட்ட வடிவமைப்புகள், சமீபத்திய கட்டுமான காலத்திட்டங்கள் மற்றும் நிதி திரட்டும் திட்டங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் எங்களுடன் இணையுங்கள்.

விடயம்: தமிழ் சமூக பொதுக்கூட்டம்  

எப்போது: பங்குனி 16 சனிக்கிழமை

நேரம்: காலை 10 மணி

இடம்:Scarborough Civic Centre

நிதி திரட்டும் முன்முயற்சிகளைத் தொடங்கி, சமூக நிறுவனங்களைத் தொடர்ந்து ஈடுபடுத்திக் கொண்டு, கட்டுமான அனுமதிகளை அடைவதில் தீவிரம் காட்டி, 2025ல் கட்டுமானத்தைத் தொடங்குவதற்கான களத்தை அமைத்துக் கொண்டு, ஒரு மைல்கல் ஆண்டில் நுழைகிறோம்.

info@tamilcentre.ca  க்கு உங்கள் பதிவுகளை அனுப்பவும்.

உங்கள் அனைவரையும் சனிக்கிழமை சந்திப்போம் என்று நம்புகிறோம்!

நன்றி,

தமிழ் சமூக மையக் குழு

படங்கள் எமது தொகுப்பில் எடுக்கப்பட்டது TTJ

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!