தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் மரபுரிமை மாதத்தை ஒட்டி கனேடிய எதிர்க்கட்சித் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் செய்தி

தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் மரபுரிமை மாதத்தை ஒட்டி கனேடிய உத்தியோகபூர்வ எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் கனடாவின் பழமைவாதக் கட்சியின் தலைவருமான மாண்புமிகு “எரின் ஓ ரூலின்” வாழ்த்துச் செய்தி!

Video ctc

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!