EntertainmentNationNewsWorld

நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் கட்சியின் பெயர் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

இன்று(02) நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் கட்சியின் பெயர் “தமிழக வெற்றி கழகம்” அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

மேலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான கணக்குகள் சமூக வலைதளத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளனர்.

படங்கள் Xசில் எடுக்கப்பட்டது

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!