NationNewsநிகழ்வுகள்-Events

நீதிக்கான நடை பயணம் Day 4 Walk for Justice from Barrie to Toronto

Day 4 Walk for Justice from Barrie Ontario to the Ontario Provincial Parliament Toronto இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கை அரசு உரிமைகளை வழங்க கூடிய விதமாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் கவுன்சில் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வலியுறுத்தி Barrie நகரிலிருந்து Toronto நகர் நோக்கி Walk

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!