பரபரப்பான Tel Aviv சாலையில் UN உத்தியோகபூர்வ கார்களில்

UN உத்தியோகபூர்வ கார்களில் வெளிப்படையான பாலியல் செயல் காட்சிகள் குறித்து ஐ.நா அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றனர். விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது

The United Nations says it is “shocked and deeply disturbed” by footage of an apparent sex act in one of its official cars in Israel.
The clip shows a woman in a red dress straddling a man in the back seat of a white 4×4 with UN markings.

Warning:This video Contains scenes of a sexual nature

The video, shared widely on social media, was apparently filmed on a main street by Tel Aviv’s seafront.

The UN said it was investigating the incident and was close to identifying the individuals seen in the video

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!