பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மற்றும் ஒன்ராறியோ பிரீமியர் டக் ஃபோர்டு-

3 M N95 சுவாச முகமூடிகளை உருவாக்கத் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கவும் announce 3M will start making N95 respirator masks at its plant in Brockville, Ont Canada

Prime Minister Justin Trudeau and Ontario Premier Doug Ford make an announcement at a 3M Canada manufacturing facility in Brockville, Ont. They are joined by Anita Anand, the federal minister of public services and procurement, Vic Fedeli, Ontario’s minister of economic development, and Steve Clark, the MPP for Leeds–Grenville–Thousand Islands and Rideau Lakes.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!