பிரதம மந்திரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ Update on federal response COVID-19 Live

cpac

Speaking from outside his home in Ottawa, பிரதம மந்திரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ discusses the federal government’s response to the ongoing COVID-19 (coronavirus) outbreak.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!