மாவீரர் நாள் 2021 இன்று கனடாவில் நடந்த நிகழ்வு

மாவீரர் நாள் – தேசிய மாவீரர் நாள் என மொழி பெயர்க்கப்பட்டு, தமிழ் மக்களின் நினைவேந்தல் நாளாகவும், எழுச்சி நாளாகவும் விளங்குகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள தனிநபர்கள் இலங்கையின் அடக்குமுறை ஆட்சிக்கு எதிராக சுதந்திரமான தமிழீழ தேசத்திற்காக வீரத்துடன் போராடி தங்கள் இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்தவர்களை நினைவுகூருவதற்கு மாவீரர் நாள் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. இந்த நாளில் ‘தமிழ் இதழ்’ அவர்களை நினைவுகூர்கிறது.

Video Courtesy: Tamil Event Photos
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!