நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 96

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 96- 2022-02-05 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)                                                                                                                                        

தலைப்பு:

கருத்துத் திருட்டை தடுக்கும் வழிமுறைகள்

உபதலைப்பு:

How to avoid the Plagiarism ?
உரையாளர்: 
த.சிதம்பரம்,
பேராசிரியர் கணினி அறிவியல் துறை, அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு

ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
நுழைவு எண் : 818 910 38941
கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!