நிகழ்வுகள்-Events

மென்பொருள் நிறுவனங்களின் உள்ளே ஒரு நாள் உலா- சிறப்பு உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) சிறப்பு உரையாடல் எண்:: 150=2024-04-27 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

2024-04-27 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)
உரையாளர்: த. சீனிவாசன்,நிறுவனர்-கணியம்நிரலாக்கம்,
தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
சிறப்பு உரையாடல் எண்:: 150
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர் ,தமிழறிதம் சூம்: | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020 வட்ஸ்அப் +94766427729

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!