யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் authorities destroy Mullivaikkal memorial.பாராளுமன்ற உறுப்பினரான கேரி ஆனந்தசங்கரி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்

Tearing down and destruction of a memorial to remember the tens of thousands of Tamils who were killed at Mullivaikkal is a despicable act by the Sri Lankan government. For decades this cycle of erasing and annihilating Tamil identities, experiences and history have been perpetuated by the Sri Lankan government and military. Accountability and justice are the only way forward for lasting peace on the island.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!