நிகழ்வுகள்-Events

லினக்சும் தமிழும் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -110
கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022
கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வு
காலம்: 05.11.2022 சனிக்கிழமை பி ப 7.30-8.30
தலைப்பு:
லினக்சும் தமிழும்

உரையாளர்: மு. மயூரன் தமிழ்க் கணிமை ஆர்வலர்

ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் இணைப்பு: https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!