World

வட கொரிய தலைவருக்கு Russian President Vladimir Putin நினைவு WWII பதக்கம் வழங்கினார்

This photo released by Russian Embassy in the DPRK/Russian Foreign Ministry Press Service on Tuesday, May 5, 2020,

WWII வென்றதை நினைவுகூரும் வகையில்75வது ஆண்டு வெற்றி
இரண்டாம் உலகப் போரில் வட கொரிய பிரதேசத்தில் இறந்த சோவியத் வீரர்களின் நினைவைப் பாதுகாப்பதில் அவர் வகித்த பங்கிற்காக இந்த பதக்கம் வட கொரிய தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டது

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!