நிகழ்வுகள்-Events

விக்கிமீடியத் திட்டங்களில் இன்றே பங்களிப்பது எப்படி?

விக்கிமீடியத் திட்டங்களில் இன்றே பங்களிப்பது எப்படி?


[இலகுவான முறையில் விக்கித்திட்டங்களில் பங்கேற்பதற்கான அறிமுகம்.]
2021-09-18 (சனி) பிற்பகல் 7.30 – 8.30 (இலங்கை)

உரையாளர்:  திரு. மு. சிவகோசரன்,
கணினிப் பொறியியலாளர்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
இணைய வழி உரையாடல் எண்: 76

ஒருங்கிணைப்பு:  திரு சி. சரவணபவானந்தன்,,
செயலாளர், தமிழறிதம்

நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!