நிகழ்வுகள்-Events

கனடாவில் முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவு நாள்

Getting your Trinity Audio player ready...

மே 18,2023 வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணி (கனடிய நேரம்) 150 Borough Dr, Scarborough, ON M1P 0B1, Canada

Map

https://www.google.com/maps/dir/43.857636,-79.2990684/Albert+Campbell+Square+150+Borough+Dr,+Toronto,+ON+M1P+0B1+map/@43.8163655,-79.3148261,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x89d4d1a59a4a5ecf:0xde157fe529dc023c!2m2!1d-79.2576303!2d43.7730602

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!