நான்கு அடி நீளமான மலைப்பாம்பை ஜோக் பிராந்திய பொலிஸாரினால் கைது

யோர்க் பிராந்திய போலீஸ் அதிகாரியால் மார்க்கமில் சாக்கடைத் தொட்டியில் இருந்து 4 அடி நீளமான மலைப்பாம்பு அகற்றப்பட்டது THE STUFF NIGHTMARES ARE MADE OF –

Read more

இலங்கை- யாழ்ப்பாண வினைத்திறன் மிக்க உள்ளூர் அடுப்புகள்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) சிறப்பு உரையாடல் எண்:09 காலம்:2022-08-06 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 8.00 – 9.00 (இலங்கைநேரம்) தலைப்பு:வினைத்திறன் மிக்க உள்ளூர் அடுப்புகள்.துணைத் தலைப்பு:எரிபொருள் நெருக்கடிக்கு

Read more

“இலங்கையில் ஏன் இந்த நிலைமை” எம். ஏ. சுமந்திரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

இலங்கையில் ஏன் இந்த நிலைமை எம். ஏ. சுமந்திரன் இலங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் – எம்.ஏ.சுமந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!