இன்று Tokyo Olympic 2020 Opening Ceremony டோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக்

Tokyo Olympic 2020 Opening Ceremony டோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் உலகளாவிய COVID-19 தொற்றுநோய் காரணமாக ஒரு வருடம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பின்னர், டோக்கியோ ஒலிம்பிக் 2020 இன்று

Read more

கறுப்பு யூலை (1983) தமிழினப் படுகொலை நினைவு-38th anniversary of Black July

கறுப்பு யூலை (Black July) என்பது ஜூலை 23, 1983 தொடக்கம் 2 கிழமைகளுக்கு மேலாகத் திட்டமிட்ட முறையில் சிங்கள இனவாதிகள் இலங்கைத் தமிழர்களைக் கொடுமைப்படுத்தியும், சொத்துகளை

Read more

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்  இணைய வழி உரையாடல் – 68

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)   இணைய வழி உரையாடல் – 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   நாள்- 24.07.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி  (இலங்கை நேரம்)  தலைப்பு:-  கல்வித் தொழில்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!