ரொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கை அமைப்புக் கொண்டாட்டம்

கனேடிய தமிழ் காங்கிரஸ் சனிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு (ரொறொன்ரோ நேரம்) ஆரம்பமாக உள்ள, ரொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கை அமைப்புக் கொண்டாட்டத்தில், எங்களோடு இணைந்து மகிழ்ச்சி

Read more

Todays Important Historical Events ~11 June 2021~ வரலாற்றில் இன்றைய நாள்

1594 – எசுப்பானியாவின் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்பு பிலிப்பீன்சின் உள்ளூர்ப் பெருங்குடிகள், மற்றும் அதிகாரிகளின் உரிமைகளையும் சலூகைகளையும் அங்கீகரித்ததன் மூலம், தனது ஆட்சியை அங்கு உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார்.1898

Read more

Todays Important Historical Events ~10 June 2021~ வரலாற்றில் இன்றைய நாள்

1782 – சியாமின் மன்னராக முதலாம் இராமா (படம்) முடி சூடினார்.1786 – சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக டாடு

Read more

Todays Important Historical Events ~9 June 2021~ வரலாற்றில் இன்றைய நாள்

68 – உரோமைப் பேரரசன் நீரோ தற்கொலை செய்து கொண்டான். ஜூலியோ குளாடிய மரபு முடிவுக்கு வந்து, நான்கு பேரரசர்களின் ஆண்டு என அழைக்கப்பட்ட உள்நாட்டுப் போர்

Read more

First-ever Tamil Radiothon for Scarborough Health Network

உங்களால் இயன்ற நன்கொடையை கொடுத்து உதவுங்கள் நாளை 8 மணி முதல் மாலை 9 மணி வரை Scarborough Health Network மருத்துவமனைகளுக்கு நன்கொடைகளை வழங்க 416-431-8152http://shnfoundation.ca/tamilradiothon

Read more

Todays Important Historical Events ~8 June 2021~ வரலாற்றில் இன்றைய நாள்

1783 – ஐசுலாந்தில் லாக்கி (படம்) எரிமலை வெடிக்க ஆரம்பித்ததில் எட்டு மாதங்களில் வரட்சி, மற்றும் வறுமை காரணமாக 9,000 பேர் வரையில் உயிரிழந்தனர். அடுத்த ஏழாண்டுகள்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!