நிகழ்வுகள்-Events

Basic of artificial intelligence – இணையவழி உரையாடல்

Getting your Trinity Audio player ready...

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 131 காலம்: 2023-06-17 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கைநேரம்)

தலைப்பு: செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படைகள் உப தலைப்பு:Basic of artificial intelligence
உரையாளர்: லக்ஷன் சரவணபவன்,
மென்பொருள் தர பொறியாளர்,மேஜிக் தொழில்நுட்ப தீர்வு,யாழ்ப்பாணம்
சூம் இணைப்பு: | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!