இந்த வீடியோவை பாருங்கள் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்மவரின் படைப்பு

இந்த வீடியோவை பாருங்கள்    150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்மவரின் படைப்பு ரயிலடுக்குப் பாத்திரம்(India) இப்போது நாங்கள் அவசர அவசரமாக என்ன செய்வதென்று அறியாமல் தினமும் சாப்பிடும்

Read more

குமுதினிப் படகில்! 36 பேர் வெட்டிக்கொலை செய்த நாள் இன்று. 1985-2020

1985 ஆண்டு மே மாதம் 15ம் தேதி குறிகட்டுவான் துறைமுகத்திற்கும் நெடுந்திவிற்க்கும் இடையில் குமுதினிப் படகில் பயணம் செய்த 36 பேர் ஈவிரக்கமின்றி வெட்டிப் படுகொலை செய்த

Read more

கொரோனா என்றழைக்கப்படும் கோவிட்-19

கட்டுரை இலக்கம் II……. கோவிட்-19 கனடாவில் நன்கு பரவிய நிலையில் அது குறித்து மத்திய அரசு, மாகாண அரசு, நகரசபைகள் அனைத்துமே நம்மை விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு வலியுறுத்தி

Read more

கொரோனா என்றழைக்கப்படும் கோவிட்-19

கட்டுரை இலக்கம் I……. கோவிட்-19 கனடாவில் நன்கு பரவிய நிலையில் அது குறித்து மத்திய அரசு, மாகாண அரசு, நகரசபைகள் அனைத்துமே நம்மை விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு வலியுறுத்தி

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!