தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) 50 ஆவது சிறப்பு உரையாடல்

சிறப்பு இணையவழி உரையாடல்-50 20.03.2021 சனிக்கிழமைமாலை 7.30 -8.30 (இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:கற்பித்தலில் காட்சிநுட்பத்தின் வினைத்திறன்உரையாளர்:திரு.க.சிவசுதன் உளநல மருத்துத்துவர்,ஆதார வைத்தியசாலை பருத்தித்துறைஒருங்கிணைப்பு: திரு சி. சரவணபவானந்தன்,செயலாளர், தமிழறிதம்.மின்னஞ்சல்

Read more

இயற்கை முறையிலான முருங்கை, முருங்கைசார் உற்பத்திப்

இயற்கை முறையிலான முருங்கை, முருங்கைசார் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான தேவை, கேள்வி என்பன உலகச் சந்தையில் அதிகரித்துள்ளன. வடக்கு-கிழக்கு மாகாணங்களில் “முருங்கை வளர்ப்பு, அதன் பெறுமதிசேர் உற்பத்திகளை எவ்வாறு

Read more

சர்வதேச தாய் மொழி தினம்

சர்வதேச தாய் மொழி தினம் என்பது பிப்ரவரி 21 அன்று மொழியியல் மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மை குறித்த விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதற்கும் பன்மொழி அறிவை ஊக்குவிப்பதற்கும் உலகளாவிய வருடாந்திர

Read more

ரொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கைத் திட்டத்தை ஆதரிப்பதற்காக உலகளாவிய ரீதியில் தமிழ்ப் பாடகர்கள்

Message from the renowned Music Composer and Ambassador for the Toronto Tamil Chair Initiative D. Imman, supporting the Anbudan Thamil

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!